پاورپوينت در مورد کنترل عفونتهای بيمارستاني-پروژه پایانی مهندسی محیط زیست


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:132 اسلاید برخی از اسلایدها:عفونت:عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تھاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود. عفونتھای بيمارستاني:عفونت بيمارستاني :     عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود،    به شرطی که:  ♣ حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.       ♣ در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و    بیماری در دوره نھفتگی خود نباشد.      ♣ معیارھای مرتبط با عفونت اختصاصی را جھت تعریف عفونت بی

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 42 اسلایدقسمتی از متن .ppt :روش دفع پسماندهای جامد بيمارستانيانواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی ) نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني)مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز): 1- مواد زاید رادیو اکتیو 2- مواد زاید شیمیائی 3- مواد زاید قابل اشتعال  4- مواد زاید قابل انفجار 5- مواد زاید بیولژیکیپسماندهای پزشکی :پسماندهائی است  که طی فرایند بهداشت و درمان تولید می شود.(سازمان بهداشت جهانی)تقسیم بندی مواد زاید بيمارستاني : آلمان : بر حسب روش دفع  1-

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 42 اسلاید قسمتی از متن .ppt : روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني انواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی )  نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني) مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز):  1- مواد زاید رادیو اکتیو  2- مواد زاید شیمیائی  3- مواد زاید قابل اشتعال  4- مواد زاید قابل انفجار  5- مواد زاید بیولژیکی پسماندهای پزشکی : پسماندهائی است  که طی فرایند بهداشت و درمان تولید می شود.(سازمان بهداشت جهانی) تقسیم بندی مواد زاید بيمارستاني : آلمان :  بر حسب روش دفع  1- مواد زاید ،

ادامه مطلب  
پاورپوينت کنترل عفونت


فرمت فایل: پاورپوينت قابل ویرایش     تعداد اسلاید: 132 قسمتی از پاورپوينتعفونت:عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تھاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.       عفونت بيمارستاني :     عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود،    به شرطی که:  ♣ حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.       ♣ در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و         بیماری در دوره نھفتگی خود نباشد.      ♣ معیارھای مرتبط با عفونت اختص

ادامه مطلب  
پاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستاني - 96 اسلاید


پاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستانيپاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستانيپول شما و زندگی شما http://tamaddonsell.sellfile.ir/ این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستاني - 96 اسلاید  پذیرش بیماران بستریInpatient admissionپاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستاني پاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستاني قبول رسمی یک بیمار بوسیله بیمارستان که برای وی اتاق ، غذا و خدمات پرستاری مستمر در نظر گرفته شده است .پاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستاني پاورپوينت فوق العاده آمار بيمارستاني در این سطح بيمارستاني بطور معمول بیمار بیشتر از یک شب در بیمارستان می ماند متن فوق تنها یک اسلاید از پاورپوينت فوق العاده آ

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع کنترل عفونت


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 132 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کنترل عفونتعفونت:عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تھاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود. عفونتھای بيمارستانيعفونت بيمارستاني :    عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود،   به شرطی که: ♣ حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.      ♣ در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و       &n

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره کنترل عفونت


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 132 اسلاید قسمتی از متن .ppt : کنترل عفونت عفونت:عفونت به معنای پدیده ای است که میزبان به دلیل تھاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود. عفونتھای بيمارستاني عفونت بيمارستاني :     عفونتی که به صورت محدود یا منتشر و دراثر  واکنش ھای بیماریزای مرتبط با خود عامل عفونی یا سموم آن دربیمارستان ایجاد می شود،    به شرطی که:  ♣ حداقل 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد شود.      ♣ در زمان پذیرش ،فرد نباید علائم آشکار عفونت مربوطه را داشته باشد و         بیماری در

ادامه مطلب  
پاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلاید


پاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلایدپاورپوينت علمی گندزدایی و دفع پسمانده های بيمارستاني - 93 اسلاید این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:پسمانده های مراقبت از تندرستی : تعریف و طبقه بندیتعریف:پسمانده های مراقبت از تندرستی شامل همه ی پسمانده های تولید شده به وسیله ی مؤسسات مراقبت از تندرستی ، مراکز پژوهشی و آزمایشگاههاست. علاوه بر این پسمانده های ناشی از منابع «کوچک» یا «پ

ادامه مطلب  
پاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستاني - 110 اسلاید


پاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستاني این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنیددقت داشته باشید  که همیشه  گزارش های آماری درخواست شده / مورد نیاز یک سازمان قابل تغییر هستند برای تهیه آمار از بخش ها / واحدهای مختلف به نکات زیر توجه فرماییدپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آما

ادامه مطلب  
پاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستاني - 110 اسلاید


پاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستاني این فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنیددقت داشته باشید  که همیشه  گزارش های آماری درخواست شده / مورد نیاز یک سازمان قابل تغییر هستند برای تهیه آمار از بخش ها / واحدهای مختلف به نکات زیر توجه فرماییدپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آمار بيمارستانيپاورپوينت در زمینه مدیریت اطلاعات بهداشتی با رویکردی به آما

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوينت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بيمارستاني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 68اسلاید   نمونه متن : عفونت بيمارستاني که عفونت   Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.عفونت های میکروبی که در 48 ساعت اول بستری شدن در بیمار ظاهر شوند عفونت اکتسابی از جامعه در نظر گرفته می شوند .عفونت بيمارستاني می تواند از محیط اکتساب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد.عوامل گ

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوينت درباره ی پیشگیری وکنترل عفونت های بيمارستاني


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل :  .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 68اسلاید   نمونه متن : عفونت بيمارستاني که عفونت   Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.عفونت های میکروبی که در 48 ساعت اول بستری شدن در بیمار ظاهر شوند عفونت اکتسابی از جامعه در نظر گرفته می شوند .عفونت بيمارستاني می تواند از محیط اکتساب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد.عوامل گ

ادامه مطلب  
پاورپوينت عفونت های بيمارستاني


این فایل حاوی مطالعه پاورپوينت عفونت های بيمارستاني می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 26 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.   فهرستعفونت های بيمارستانيچرخه عفونتروش های انتقال یک عامل عفونیپاتوژن های منتقله در بیمارستان بر اساس راه انتقالمیزان عفونت بيمارستانيکنترل و پیشگیری از عفونتعوامل مساعد کننده ی بیماران به عفونت های بيمارستانيتغییرات هماتولوژیک ناشی از عفونتلنفوسیتوزائوزینوفیلیتصویر محیط برنامه

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع کنترل عفونت بیمارستان


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کنترل عفونت بیمارستاناهمیتباتوجه به اهمیت موضوع عفونت های بيمارستاني دراستانداردهای ملی اعتباربخشی ،واحدکنترل عفونت به صورت کاملامستقل ومجزا مورد ارزیابی قرارمیگیرد. کمیته کنترل عفونت بيمارستاني نیزازکمیته بهداشت محیط جداشده وحداقل یکباردرماه تشکیل جلسه میدهد.1-تعریف عفونت بيمارستانيعفونتی است که بیمار در زمان بستری به آن مبتلا نبوده و در دوره کمون آن هم نبوده است و علائم و نشانه های آن حداقل بعد از 48 ساعت بستری ظاهر شود. 2- برآورد بارعفونت های بيمارستانيدر امریکا عفونت بيمارستاني در حد اقل 5% بیماران بستری رخ داده و سالانه موجب مرگ 8800

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع کنترل عفونت بیمارستان


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 46 اسلاید قسمتی از متن .ppt : کنترل عفونت بیمارستان اهمیت باتوجه به اهمیت موضوع عفونت های بيمارستاني دراستانداردهای ملی اعتباربخشی ،واحدکنترل عفونت به صورت کاملامستقل ومجزا مورد ارزیابی قرارمیگیرد.  کمیته کنترل عفونت بيمارستاني نیزازکمیته بهداشت محیط جداشده وحداقل یکباردرماه تشکیل جلسه میدهد. 1-تعریف عفونت بيمارستاني عفونتی است که بیمار در زمان بستری به آن مبتلا نبوده و در دوره کمون آن هم نبوده است و علائم و نشانه های آن حداقل بعد از 48 ساعت بستری ظاهر شود. 2- برآورد بارعفونت های بيمارستاني در امریکا عفونت بيمارستاني در حد اقل 5% بیماران بستری رخ داده و سالانه موجب مر

ادامه مطلب  
پاورپوينت در مورد روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:42 اسلاید برخی از اسلایدها:انواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی ) نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني)مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز): 1- مواد زاید رادیو اکتیو 2- مواد زاید شیمیائی 3- مواد زاید قابل اشتعال  4- مواد زاید قابل انفجار 5- مواد زاید بیولژیکیپسماندهای پزشکی :پسماندهائی است  که طی فرایند بهداشت و درمان تولید می شود.(سازمان بهداشت جهانی)تقسیم بندی مواد زاید بيمارستاني : آلمان : بر حسب روش دفع  1- مواد زاید ، دفع بروش بهداشتی (زباله خانگی) 2- مواد زاید ، سوزاندن با شرایط خاص (بانک خون  ، قسمتهای بدن ، بخش جراحی) 3- مواد زاید ، دفع با روش ویژه (مواد شیمی

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  در فرمت پاورپوينت . 52 اسلاید قابل ویرایش عفونت بهمعنای پدیده ای است که میزبان بهدلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.•

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني


پاورپوينت با عنوان عفونتهای شایع بيمارستاني ، بیماریابی، مراقبتهای مربوط به پیشگیری از عفونتهای بيمارستاني  در فرمت پاورپوينت . 52 اسلاید قابل ویرایش عفونت بهمعنای پدیده ای است که میزبان بهدلیل تهاجم و رشد و تکثیر عامل بیماریزای عفونی دچار آسیب می شود.•

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


42 صفحه اسلاید| قابل اجرا در آفیس 2010 و نسخه های جدیدتر|قابل ویرایش و آماده چاپبخشی از اسلایدها کمیت مواد زاید بيمارستاني :  وسعت بیمارستان  وسایل یکبار مصرف محل فصل  وضعیت اقتصادی آداب و رسوم مردم زمین میزان سرانه زباله بيمارستاني ، 71/2 کیلوگرم در روز ،  بازای هر تخت بيمارستاني (د.ایران) میزان سرانه زباله بيمارستاني ( کیلوگرم در روز ) =  تعداد تخت بیمارستان 54/1 +  153/181 (د.نهران) میزان سرانه زباله بيمارستاني ( کیلوگرم در روز ) =  تعداد کارکنان 044/1 +  786/98 (د.تهران)زباله های پزشکی•ترکیب زباله پزشکی :

ادامه مطلب  
پاورپوينت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بيمارستاني - 25 اسلاید


پاورپوينت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بيمارستانيپاورپوينت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بيمارستانيپاورپوينت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بيمارستانيپاورپوينت تعاریف نظام مراقبت کشوری عفونت های بيمارستانياین فایل تایید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:§USI Urinary System Infection (kidney, bladder, etc)سایر عفونتهای دستگاه ادراری

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع کنترل عفونت


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 24 اسلایدقسمتی از متن .ppt :کنترل عفونتعفونت :فرآیندی که در طی آن عامل بیماری زا به میزبان حساس حمله کرده ، رشد وتکثیر یافته و موجب آسیب رساندن به او می شود. ( ویروس ، باکتری ، قارچ، انگل و.....).عفونت بيمارستاني : عفونتی که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می شودبه شرط آنکه در زمان پذیرش ، فرد علایم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نباشدمخازن عفونت :محلی که عامل عفونی می تواند در آنجا زنده بماند ، رشد وتکثیر یابد ومنتظر بماند تا بتواند به میزبان حساس منتقل شود.مخازن شایع عفونت در بیمارستان :بیماران- پرسنل پزشکی – تجهیزات ومحیطمنابع عفونتهای بیما

ادامه مطلب  
مجموعه پوسترهای کنترل عفونت بيمارستاني


با توجه به درخواست مکرر سوپروایزران کنترل عفونت از مراکز درمانی سراسر کشور که بصورت مداوم پیشنهاد طراحی مجموعه پوسترهای مرتبط با کنترل عفونت را داده بودند این مهم با تلاش گروه علمی حاصل شد و این مجموعه پوسترها تهیه و اماده شده است که سرپرستاران و سوپروایزران کنترل عفونت و رابطین کنترل عفونت میتوانند با خرید این مجموعه و چاپ آن از طراحی مجدد آسوده شوند.این مجموعه پوستر که در مرحله اول شامل 5 پوستر میباشد شامل پوستر پنج موقعیت بهداشتی دست، نحوه صحیح شستشوی دست با اخرین تغییرات ، نحوه صحیح اسکراب قبل از جراحی، نحوه صحیح استفاده از وسایل حفاظت فردی در مراکز درمانی، نیدل استیک شدن است.شما با خرید این مجموعه بصورت یکجا با مبلغ کمتر در خرید تکی، میتوانید این مجموعه را دریافت نمایید.این پوستر بر اساس اخرین منابع علمی با استفاده از نظر

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع چرخه عفونت (Infection Cycle)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 23 اسلایدقسمتی از متن .ppt :چرخه عفونت (Infection Cycle)عفونت به دنبال حضور عوامل بیماری زا در داخل و  یا روی بدن ایجاد می گردد.شش جزء چرخه عفونت عبارتند از:یک میکرو ارگانیسم عاملیک مخزن ارگانیسمراهی برای خروج میکروارگانیسم از مخزنراهی برای انتقال ارگانیسم از مخزن به میزبانیک میزبان مستعدروشی برای ورد ارگانیسم به بدن میزبانعوامل عفونت زا:باکتری، قارچ، ویروس. متداولترین آن ها در موسسات مراقبت بهداشتی، باکتری ها می باشند.عفونت:عفونت به معنای تعامل میزبان با یک میکروارگانیسم است. مثلا اگر بیمار دارای بریدگی در پوست باشد استافیلوکوک طلایی می تواند وارد زخم شده و در اث

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره چرخه عفونت (Infection Cycle)


     لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 23 اسلاید قسمتی از متن .ppt : چرخه عفونت (Infection Cycle) عفونت به دنبال حضور عوامل بیماری زا در داخل و  یا روی بدن ایجاد می گردد. شش جزء چرخه عفونت عبارتند از: یک میکرو ارگانیسم عامل یک مخزن ارگانیسم راهی برای خروج میکروارگانیسم از مخزن راهی برای انتقال ارگانیسم از مخزن به میزبان یک میزبان مستعد روشی برای ورد ارگانیسم به بدن میزبان عوامل عفونت زا: باکتری، قارچ، ویروس. متداولترین آن ها در موسسات مراقبت بهداشتی، باکتری ها می باشند. عفونت: عفونت به معنای تعامل میزبان با یک میکروارگانیسم است. مثلا اگر بیمار دارای بریدگی در پوست باشد استافیلوکوک طلایی می تواند وارد زخم شده و در

ادامه مطلب  
پاورپوينت در مورد پیشگیری وکنترل عفونت های بيمارستاني


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:68 اسلاید برخی از اسلایدها:تعریف:عفونت بيمارستاني که عفونت    Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.عفونت های میکروبی که در 48 ساعت اول بستری شدن در بیمار ظاهر شوند عفونت اکتسابی از جامعه در نظر گرفته می شوند .عفونت بيمارستاني می تواند از محیط اکتساب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد.

ادامه مطلب  
دانلود پاورپوينت پیشگیری و کنترل عفونت های بيمارستاني - 66 اسلاید


    این فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از متن آن را مشاهده می کنید:nعفونت بيمارستاني که عفونت    Nosocomialهم  نامیده می شود (واژه ی انگلیسی  Nosocomial از واژه ی یونانی Nosocomeion گرفته شده،و این هر دو واژه به معنای بیمارستان است )عفونتی است که 48 تا 72 ساعت بعد از پذیرش بیمار در بیمارستان ایجاد می گردد به شرط آنکه در زمان پذیرش فرد علائم آشکار عفونت را نداشته و بیماری در دوره کمون خود نبوده باشد.عفونت های میکروبی که در 48 ساعت اول بستری شدن در بیمار ظاهر شوند عفونت اکتسابی از جامعه در نظر گرفته می شوند .عفونت بيمارستاني می تواند از محیط اکتساب شود یا توسط فلور داخلی بیمار ایجاد گردد.

ادامه مطلب  
پاورپوينت جامع و کامل درباره سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 155 اسلایدقسمتی از متن .ppt :سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)فهرست مطالب1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها3- انواع نظام‌های اطلاعات بيمارستاني، ضرورت استفاده و اجزای آن4- تعامل با سایر نظام‌های اطلاعاتی5- جایگاه نظام اطلاعات بيمارستاني در نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان و نقش آن در بهبود فرآیندها، تعاملات انسانی6- کاربردهای بالینی، تصمیم‌یاری، هزینه-پیامد7- سیر تکاملی، مد

ادامه مطلب  
پاورپوينت جامع و کامل درباره سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 155 اسلایدقسمتی از متن .ppt :سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)فهرست مطالب1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها3- انواع نظام‌های اطلاعات بيمارستاني، ضرورت استفاده و اجزای آن4- تعامل با سایر نظام‌های اطلاعاتی5- جایگاه نظام اطلاعات بيمارستاني در نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان و نقش آن در بهبود فرآیندها، تعاملات انسانی6- کاربردهای بالینی، تصمیم‌یاری، هزینه-پیامد7- سیر تکاملی، مد

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems)


      لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 155 اسلاید قسمتی از متن .ppt : سیستم‌های اطلاعات بيمارستاني (Hospital Information Systems) فهرست مطالب 1- مدارک پزشکی و پرونده الکترونیکی در بیمارستان 2- انواع اطلاعات مرتبط با بیمار، روش‌های مدیریت اطلاعات، کدگذاری‌ها و طبقه‌بندی‌ها 3- انواع نظام‌های اطلاعات بيمارستاني، ضرورت استفاده و اجزای آن 4- تعامل با سایر نظام‌های اطلاعاتی 5- جایگاه نظام اطلاعات بيمارستاني در نظام اطلاعات مدیریت بیمارستان و نقش آن در بهبود فرآیندها، تعاملات انسانی 6- کاربردهای بالینی، تصمیم‌یاری، هزینه-پیامد 7- سیر تکاملی، مدل توس

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیدهمقدمهمروری بر ادبیاتمدل مکانیابی برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیتروش محدودیت اپسیلوننتایج بدست آمدهفرضیات برای تقاضای مختلفجواب بدست آمده از مکانیابی در مرحله اولنتیجه بدست آمده از مدل دومنتایج بدست آمده از مدل با در نظر گرفتن سه سناریو و ALOSهای مختلفمرز پارتو با در نظر گرفتن سه سناریو و مکانیابی و تخصیص در مرحله اول تصمیممرز پارتو برای مکانیابی و تخصیص با در نظر گرفتن توزیع مثلثینتایج و پیشنهادات آتیچکیده این مقاله:مسئله مورد نظر دو مدل مکانیابی- تخصیص در شرایط عدم قطعیت برای حل مسائل استراتژیک در شبکه بیمارستان

ادامه مطلب  
مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت


دانلود مقاله ترجمه شده با موضوع مکانیابی و تخصیص برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیت (به همراه مقاله اصلی)، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل: چکیدهمقدمهمروری بر ادبیاتمدل مکانیابی برای شبکه بيمارستاني تحت شرایط عدم قطعیتروش محدودیت اپسیلوننتایج بدست آمدهفرضیات برای تقاضای مختلفجواب بدست آمده از مکانیابی در مرحله اولنتیجه بدست آمده از مدل دومنتایج بدست آمده از مدل با در نظر گرفتن سه سناریو و ALOSهای مختلفمرز پارتو با در نظر گرفتن سه سناریو و مکانیابی و تخصیص در مرحله اول تصمیممرز پارتو برای مکانیابی و تخصیص با در نظر گرفتن توزیع مثلثینتایج و پیشنهادات آتیچکیده این مقاله:مسئله مورد نظر دو مدل مکانیابی- تخصیص در شرایط عدم قطعیت برای حل مسائل استراتژیک در شبکه بیمارستان

ادامه مطلب  
پاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید


پاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلایدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلایدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلایدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلایدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلایدپاورپوينت جدید آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی - 37 اسلاید این فایل تایید کیفی شده و کاملا نیاز شما را درباره موضوع مورد نظر رفع می کند.ویژگی 2 : بیمار دست كم دو علامت یا نشانه از علائم و نشانه های زیر را كه علت دیگری  برای آنها یافت  نشده است ، داشته باشد :      تب بالای °38 ، تكررادرار ، سوزش ادرار ، درد سوپرا پوبیک با لمس این ناحیه ، فوریت ادراری      &nb

ادامه مطلب  
پاورپوينت درباره روش دفع پسماندهای جامد بيمارستاني


نوع فایل : پاورپوينت( Power Point )قابل ویرایش تعداداسلاید  :42 اسلاید بخشی ازاسلایدها: انواع زباله ها :  غیرخطرناک ( شهری ، معمولی صنعتی ) نخاله ها (ساختمان سازی)  خطرناک  (مصارف خانگی ، صنعتی ، بيمارستاني)مواد زائد خطرناک (مخاطره آمیز): 1- مواد زاید رادیو اکتیو 2- مواد زاید شیمیائی 3- مواد زاید قابل اشتعال  4- مواد زاید قابل انفجار 5- مواد زاید بیولژیکیپسماندهای پزشکی :پسماندهائی است  که طی فرایند بهداشت و درمان تولید می شود.(سازمان بهداشت جهانی)تقسیم بندی مواد زاید بيمارستاني : آلمان : بر حسب روش دفع  1- مواد زاید ، دفع بروش بهداشتی (زباله خانگی) 2- مواد زاید ، سوزاندن با شرایط خاص (بانک خون  ، قسمتهای بدن ، بخش جراحی) 3- م

ادامه مطلب  
پاورپوينت کامل و جامع با عنوان عفونت مجاری ادراری در 27 اسلاید


        عفونت دستگاه ادراری (UTI یا Urinary tract infection) نوعی عفونت باکتریایی است که بر بخشی از دستگاه ادراری تأثیر می‌گذارد. هنگامی که عفونت دستگاه ادراری تحتانی را مبتلا می‌کند سیستیت ساده (عفونت مثانه) نامیده می‌شود و هنگامی که بر دستگاه ادراری فوقانی تأثیر می‌گذارد به آن پیلونفریت (عفونت کلیه) گفته می‌شود.علائم مربوط به دستگاه ادراری تحتانی عبارتند از دفع ادرار همراه با درد یا تکرر ادرار یا اضطرار برای ادرار (یا هر دو)، در حالی که علائم مربوط به پیلونفریت عبارتند از تب و درد پهلو به همراه علائم مربوط به عفونت دستگاه ادراری تحتانی. این علائم در افراد مسن

ادامه مطلب  
پاورپوينت استانداردهای بيمارستاني و آموزش به مددجو - 33 اسلاید


پاورپوينت استانداردهای بيمارستاني و آموزش به مددجوپاورپوينت استانداردهای بيمارستاني و آموزش به مددجوپاورپوينت استانداردهای بيمارستاني و آموزش به مددجوپاورپوينت استانداردهای بيمارستاني و آموزش به مددجواین فایل تایید کیفی شده و در زیر قسمتهایی از آن را مشاهده می کنید:´ارتباط عبارتست از فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده، مشروط بر آن که محتوای مورد انتقال از فرستنده به گیرنده منتقل شود و یا بالعکس.

ادامه مطلب  
پاورپوينت تعمیر ونگهداری مراکز درمانی وبيمارستاني


درس:مدیریت ونگهداری پروژه های عمرانیرشته :کارشناسی ارشد مدیریت ساخت   مقدمهباتوجه به اهمیت نقش انکار ناپذیربیمارستان ها ومراکز درمانی درحالت های عمومی وبه ویژه وضیعت اضطراری نظیر زلزله،سیل وطوفان جهت خدمات رسانی به آسیب دیدگان ازیک طرف وشرایط بیمارستا های موجود کشور ازنظر قدمت وعدم نگهداری مناسب از طرف دیگر ،وهمچنین کسری مشهود تخت های بيمارستاني تارسیدن خدمات اولیه پزشکی به شرایط نرمال جهت متقاضیان حساسیت امرتعمیر ونگهداری بیمارستانها را درایران دوچندان می کند.زیرا:1- درمقطعی که آمارها نشان از فاصله بین انداکس تخت های بيمارستاني در ایران باسایر کشورها رامی دهد.درسطح فعلی خدمات پزشکی دچارکمبودحداقل 100،000تخت بيمارستاني هستیم.2- فرسودگی تخت های بيمارستاني موجود در ایران حدود50درصداست.3- باقیمانده ظرفیت بیمارستان

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان عفونت های حاد تنفسی درکودکان زیر 5 سال


پاورپوينت با عنوان عفونت های حاد تنفسی درکودکان زیر 5 سال  در فرمت پاورپوينت . 104 اسلاید قابل ویرایش عفونت های حاد تنفسی هنوز یکی از 5 علت مرگ در کودکان زیر 5 سال در دنیا را تشکیل می دهد   - بعد از شرایط حول تولد و زایمان که 20% بوده است عفونت های حاد تنفسی  18% با تعداد 2 میلیون کودک در سال رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. - بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماریهای حاد تنفسی سالانه سبب مرگ 4 میلیون کودک زیر 5 سال است که تلفات ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش از جوامع صنعتی بوده و نیز علت 20 تا 40% موارد پذیرش کودکان در بیمارستانها در نقاط مختلف جهان می باشد عده ای از ویروس ها نظیر ویروس  سن سیسیال تنفسی (RSV) ،پاراآنفلونزا ،آدنوویروس ها و آنتروویروسها به عنو

ادامه مطلب  
پاورپوينت با عنوان عفونت های حاد تنفسی درکودکان زیر 5 سال


پاورپوينت با عنوان عفونت های حاد تنفسی درکودکان زیر 5 سال  در فرمت پاورپوينت . 104 اسلاید قابل ویرایش عفونت های حاد تنفسی هنوز یکی از 5 علت مرگ در کودکان زیر 5 سال در دنیا را تشکیل می دهد - بعد از شرایط حول تولد و زایمان که 20% بوده است عفونت های حاد تنفسی  18% با تعداد 2 میلیون کودک در سال رتبه دوم را به خود اختصاص داده است. - بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت بیماریهای حاد تنفسی سالانه سبب مرگ 4 میلیون کودک زیر 5 سال است که تلفات ناشی از آن در کشورهای در حال توسعه به مراتب بیش از جوامع صنعتی بوده و نیز علت 20 تا 40% موارد پذیرش کودکان در بیمارستانها در نقاط مختلف جهان می باشد عده ای از ویروس ها نظیر ویروس  سن سیسیال تنفسی (RSV) ،پاراآنفلونزا ،آدنوویروس ها و آنتروویر

ادامه مطلب  
پاورپوينت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني


پاورپوينت نقش آزمایشگاه میكروب شناسی در كنترل عفونت های بيمارستاني

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع اهداف، فرضیات و سئوالات


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 16 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اهداف، فرضیات و سئوالاتانواع هدف : هدف کلیهدف جزییهدف فرعیهدف کاربردیهدف کلی : هدفی كه آنچه را مطالعه بطور كلی به آن دست خواهد یافت , بیان كند.در قالب یك جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد.مثال :   تعیین شیوع عفونت بيمارستاني در بخش سوختگی بیمارستان شفا در سال 1389اهداف جزیی : اهدافی كه از شكستن هدف كلی به اجزا كوچكتر به دست خواهند آمد.باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل كلیدی متاثر كننده و یا ایجاد كننده آن را پوشش دهند.باید از نظر منطقی بهم پیوسته باشند.مثال : تعیین شیوع عفونت بيمارستاني در بخش سوختگی بیمارستان ش

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع اهداف، فرضیات و سئوالات


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 16 اسلایدقسمتی از متن .ppt :اهداف، فرضیات و سئوالاتانواع هدف : هدف کلیهدف جزییهدف فرعیهدف کاربردیهدف کلی : هدفی كه آنچه را مطالعه بطور كلی به آن دست خواهد یافت , بیان كند.در قالب یك جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد.مثال :   تعیین شیوع عفونت بيمارستاني در بخش سوختگی بیمارستان شفا در سال 1389اهداف جزیی : اهدافی كه از شكستن هدف كلی به اجزا كوچكتر به دست خواهند آمد.باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل كلیدی متاثر كننده و یا ایجاد كننده آن را پوشش دهند.باید از نظر منطقی بهم پیوسته باشند.مثال : تعیین شیوع عفونت بيمارستاني در بخش سوختگی بیمارستان ش

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع اهداف، فرضیات و سئوالات


لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 16 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     اهداف، فرضیات و سئوالات انواع هدف : هدف کلی هدف جزیی هدف فرعی هدف کاربردی هدف کلی :  هدفی كه آنچه را مطالعه بطور كلی به آن دست خواهد یافت , بیان كند. در قالب یك جمله و بطور رسا و قابل فهم بیان می گردد. مثال :    تعیین شیوع عفونت بيمارستاني در بخش سوختگی بیمارستان شفا در سال 1389 اهداف جزیی :  اهدافی كه از شكستن هدف كلی به اجزا كوچكتر به دست خواهند آمد. باید ابعاد گوناگون مسئله و عوامل كلیدی متاثر كننده و یا ایجاد كننده آن را پوشش دهند. باید از نظر منطقی بهم پیوسته باشند. مثال :  تعیین شیوع عفونت بيمارستاني در بخش سوختگی بیمارستان

ادامه مطلب  
پاورپوينت با موضوع آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلی


    لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوينتنوع فایل : .ppt ( قابل ویرایش و آماده پرینت )تعداد اسلاید : 38 اسلایدقسمتی از متن .ppt :آشنایی با تعاریف چهار عفونت اصلیتعریف چهار نوع عفونت براساس تعاریف استاندارد NNIS : 1: عفونت ادراری                   الف - عفونت ادراری علامت دار كد :  UTI-SUTI تعریف : عفونت ادراری علامت دار دست كم باید یكی از ویژگیهای زیر را داشته باشد : ویژگی 1 : بیمار دست كم یكی از علائم یا نــشانه های : دمــای بالای °c38 ، تكرر ادرار ، ســوزش ادرار و درد سوپرا پوبیک  شدید با لمس موضعی ، فوریت ادراری را بدون وجود سایر علل

ادامه مطلب  
مدل سه بعدی تخت کلاسیک


مدل سه بعدی تخت کلاسیک با جزئیات، همراه متریال و تکسچر با فرمت تری دی مکس، کاربرد در طراحی و چیدمان نهایی طراحی سه بعدی و طراحی اتاق خواب به سبک کلاسیک

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1