پاورپوینت اقتصاد خرد


دانـلـود پاورپوینت مدیریت بـا عـنـوان، اقتصاد خردبخشی از متـنِ ايـن پاورپوینت :طرح درسدر اين درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهاي مرتبط استفاده شايسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد. اهداف درس آشنايی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهاي مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، رفتار مصرف کننده و مطلوبیت، کشش، بازارهاي مختلف و ... و بررسی ابعاد و جوانب گوناگون مسائل مطروحه فوق در زمره مهمترین اهداف اين درس میباشند.جايگاه درس:درس اقتصاد خرد

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پايه دهم انسانی اقتصاد ايران (بخش 5 اقتصاد جهان و ايران)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 51 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: اقتصاد ايران چه مسیری را طی کرده است؟ دولت در مسیر تاریخی اقتصاد ايران در طول چند قرن اخیر، کشور ما از نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، فراز و نشی بهاي مهمی را پشت سر گذاشته و مسیر دشواری را طی کرده است. زمانی که جوامع اروپايی با پشت سرگذاشتن مراحل اولیه انقلاب صنعتی در مسیر توسعه و پیشرفت هاي سریع قدم برمی داشتند، ايران به دلیل وضعیت خاص اجتماعی  سیاسی خود در مسیری نامناسب قرار گرفت و مدت ها از توسعه و تحول بازماند. در پاسخ به اين سؤال می توان اين بخش از تاریخ معاصر ايران را به سه دوره متمايز تقسیم کرد: الف) اقتصاد ايران در

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان کلیات علم اقتصاد یا اقتصاد عمومی (General Economics) در 476 اسلايد


        اقتصاد یا ترازمان به یک نظام اقتصادی در یک یا چند منطقه جغرافیايی یا سیاسی خاص اطلاق می‌شود و در برگیرنده تولید، توزیع یا تجارت و مصرف کالاها و خدمات در آن منطقه یا کشور می‌باشد. یک اقتصاد مجموع کل ارزش معاملات میان فعالان اقتصادی نظیر افراد، گروه‌ها، سازمانها و حتی ملتهاست.اقتصاد برآیند کلیه فرايندهايی است که فرهنگ، ارزشها، آموزش، تکامل تکنولوژیکی، تاریخ، سازمان اجتماعی، ساختار سیاسی و سیستمهاي قانونی و همین‌طور جغرافیا و مواهب طبیعی را دربر می‌گیرد. اين عوامل زمینه، محتوا و شرايطی را که یک اقتصاد در آن عمل می‌کند را تعیین می‌ن

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پايه دهم انسانی اقتصاد چیست (بخش 1 آشنايی با اقتصاد)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 55 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: چرا علم اقتصاد را می آموزیم؟ انسان به عنوان جانشین خدا روی زمین اهداف، برنامه ها و مأموریت هايی از جمله آبادانی زمین و رفع نیاز هاي خود، خانواده و دیگران را دارد. رفع اين نیاز ها از طریق منابع و امکاناتی است که خداوند در اختیار انسان گذاشته است. در اين تصویر بسیار ساده از حیات انسان با دو مفهوم یعنی((نیاز هاي انسان)) و ((منابع و امکانات)) رو به رو می شویم. دانش اقتصاد کمک می کند انسان براي رفع نیاز ها، از منابع و امکانات به نحو صحیح و بهینه استفاده، و بهترین ها را انتخاب کند. نیاز هاي انسان نیاز هاي انسان محرک فعالیت و تلاش او است

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پايه دهم انسانی اقتصاد بین الملل (بخش 5 اقتصاد جهان و ايران)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 69 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:آیا کشوری را می شناسید که به روابط اقتصادی بین المللی نیاز نداشته باشد؟ انسان ها به دلیل توانايی ها و خواسته هاي گوناگونی که دارند به برقراری ارتباط با یکدیگر نیازمندند. روابط اقتصادی بین آنها نیز براساس همین نیاز شکل می گیرد. اين روابط گاه به صورت بسیار ساده و در حدّ مبادله بین افراد در داخل یک کشور و زمانی به شکل پیچیده و در سطح بین المللی بروز می کندصادرات و واردات کالا و خدمات، سرمايه گذاری خارجی (یا حرکت سرمايه)، برقراری روابط تجاری با ملت هاي دیگر، تشکیل اتحادیه هاي اقتصادی و مالی با کشورهاي همسايه و اجراي  موافقت نامه هاي همکا

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پايه دهم انسانی اقتصاد ايران در مسیر پیشرفت (بخش 5 اقتصاد جهان و ايران)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 45 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: چه تصویری از اقتصاد پیشرفته ايران می توان داشت؟ در حال حاضر، تحقق عدالت و پیشرفت اقتصادی براي تمامی جوامع، هدفی مهم به شمار می رود. کشورهاي عقب مانده یا عقب نگاه داشته شده، می کوشند خود را از قید و بند موانع داخلی و خارجی برهانند و با دستیابی به پیشرفت اقتصادی، وضع مناسبی را براي زندگی افراد جامعه فراهم کنند. در اين موقعیت، دولت ها در صف مقدم اقدام براي پیشرفت همه جانبه کشور خود هستند و با جدیت تمام تلاش می کنند تا حرکت به سمت عدالت و پیشرفت را در جامعه آغاز کنند یا آن را سرعت بخشند. هر چند دولت ها به عنوان قوه مجریه

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پايه دهم انسانی تولید (بخش 1 آشنايی با اقتصاد)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 36 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:آیا منابع و امکانات طبیعت به طور مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد؟ انسان قدرت خلق اشیا را ندارد؛ اما می تواند آگاهانه و با برنامه ریزی و تلاش خود در مواد، و محیط پیرامون خود تغییر ايجاد و تولید کند. در نتیجه برخلاف حیوانات، انسان ها در طول تاریخ به طور روز افزونی مصنوعات و محصولات مختلفی تولید کرده و تمدن ها ساخته اند. انسان براي تهیه  کالا و خدمات مورد نیاز خود با استفاده از منابع و امکانات، به کار و تلاش نیاز دارد؛ به عبارت دیگر، اين منابع به گونه اي که هست نمی تواند مورد استفاده ما قرارگیرد و نیاز هايمان را برطرف کند؛ بلکه بايد با برخی اقدامات

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پايه دهم انسانی بازار (بخش 1 آشنايی با اقتصاد)


       نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 30 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:آیا می دانید بازار چگونه شکل می گیرد؟ تفاوت انسان ها در توانايی ها موجب می شود که انسان به تنهايی قادر به تأمین همه نیاز هاي خود نباشد و نیازمند تعاون و همکاری با دیگران باشد. از سوی دیگر هر فرد در تولیدی تخصص می یابد و در اجتماع با یکدیگر تقسیم کار می کند؛ بنابراين، مبادله، معامله، خرید و فروش و تجارت مطرح می شود. در نتیجه افراد اجتماع را می توان در دو دسته((عرضه کننده))(تولید کننده) و ((تقاضا کننده))(مصرف کننده) در نظر گرفت. تعامل خوب بین اين دو و تجارت سالم و عادلانه، موجب شکل گیری منافع دو سویه و بهبود زندگی همه می شود. بررسی رفتار اقتصادی مصرف کنند

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 4 اقتصاد پايه دهم انسانی آشنايی با شاخص هاي اقتصادی (بخش 1 آشنايی با اقتصاد)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 43 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:چگونه می توانیم میزان فعالیت هاي اقتصادی را در سطح جامعه اندازه گیری کنیم؟ پزشکان براي درمان بیمار نیازمند معاينه، بررسی برخی شاخص هاي حیاتی و گاه استفاده از نتايج متخصصان آزمايشگاهی هستند. اقتصاددانان نیز براي بررسی وضعیت موجود و اندازه گیری فعالیت هاي اقتصادی و همچنین مطالعه روند تغییرات و یا نتايج سیاست هاي اقتصادی، نیازمند استفاده از آمار و شاخص هاي اقتصادی هستند. سنجه ها و شاخص هاي اقتصادی بسیار مهم است؛زیرا هرگونه اشتباه در اندازه گیری آنهاموجب اشتباه در تشخیص بیماری اقتصادی و یا روند بهبود می شود. آمار هاي اقتصادی در سطوح چه

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پايه دهم انسانی دولت و اقتصاد (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 48 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:مقدمه از زمان شکل گیری نخستین تمدن هاي بشری، نیاز به نهادی که اداره  اين جوامع را به عهده بگیرد، احساس می شد؛ بنابراين به تدریج نخستین دولت ها به وجود آمدند. ماهیت اين نهاد و میزان قدرت آن در جوامع مختلف، متفاوت بود. با گذشت زمان و تکامل بشر به ویژه دستیابی به فنّاوری هاي نوین اجتماعی و کشف قوانین حاکم بر اجتماعات انسانی، محدوده اقتدار دولت نیز وسیع تر شد به طوری که در عصر ما، انسان ها وجود و حضور دولت را بسیار بیشتر از دوران هاي گذشته احساس می کنند.  اين پاورپوینت آموزشی، جذاب، قابل ویرايش، کاملا منطبق با کتب درسی و با تعداد

ادامه مطلب  
تحقیق عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، عبور از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازاربخشی از متـنِ ايـن تـحقیـق :افراط و تفریط در زمینه حدود دخالت دولت در طول تاریخ اقتصادی بشر هم در مكاتب فكری و هم در تجارب كشورهاي مختلف به وضوح دیده می‏شود. مكتب كلاسیك با نادیده گرفتن عدم تعادل‏ها، انحصارگری‏ها و بی‏عدالتی‏هاي اجتماعی-اقتصادی مدل اقتصاد آزاد را طراحی می‏كند. در مقابل كمونیسم در یك واكنش افراطی نسبت به اقتصاد آزاد نظام متمركز اقتصادی را در پی می‏گیرد و انگیزه‏هاي فردی و آزادی‏هاي انسانی را در اسارت بوروكراسی دولتی قرار می‏دهد. عدم انعطاف‏پذیری و اعتدال در نظام كمونیسم علی‏رغم موفقیت‏هاي اولیه در نهايت به فروپاشی و اضمحلال كشیده می‏شود. تفكر حاكمیت بازار به تدریج نقايص و ش

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پايه دهم انسانی پول (بخش 2 نهاد هاي پولی مالی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 34 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:تاریخچۀ پول قبل از به وجود آمدن فناوری اجتماعی بسیار مهمی به نام پول، مبادلات به صورت کالا با کالا انجام می گرفت و هر کس کالاهاي اضافه خود را با کالاهايی مبادله می کرد که بدان نیاز داشت. به اين نوع از مبادله((تهاتر)) می گویند و امروزه هم گاه دیده می شود (در مبادلات روستايی یا در سطح بین المللی). اين نوع مبادلات مشکلات زیادی به همراه داشت؛ براي مثال، فرد الف که مقداری گندم اضافی داشت و می خواست آن را با برنج معاوضه کند، بايد فرد ب را می یافت که برنج اضافی داشته باشد. در ضمن حاضر باشد آن را با گندم معاوضه کند. اين کار بسیار دشوار بود و موجب می شد هز

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پايه دهم انسانی بانک (بخش 2 نهاد هاي پولی مالی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 32 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:پیدايش بانک با رونق گرفتن تجارت در جوامع بشری به ویژه ابتدا در تمدن اسلامی قرن سوم تا هشتم هجری و سپس در اروپا در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی، نیاز به پول و خدمات آن بیشتر شد. با جریان یافتن پول هاي کاغذی و اعتبار و اعتماد به آنها، کم کم مؤسسات مالی روی کار آمدند که کار اصلی آنها حفظ و تأمین امنیت پول، و آسان سازی نقل و انتقال آن از شهری به شهر دیگر بود. اين مؤسسات، که ابتدا((صرافی)) و سپس((بانک)) نامیده می شد با آسان کردن فعالیت هاي تجاری به افزايش مبادلات و در نتیجه تولید بیشتر کمک کردند. اعتبار اين مؤسسات به اين دلیل بود که مؤسسان آنها بازرگان

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 3 اقتصاد پايه دهم انسانی بازار سرمايه (بخش 2 نهاد هاي پولی مالی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 21 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: محلّ ارتباط عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان سرمايه اغلب مردم پس اندازهايی دارند و مايل هستند آنها را در اموری به کار گیرند که عايد مناسبی داشته باشد. از سوی دیگر، افراد به تنهايی امکانات و سرمايه لازم و تخصص و توان انجام دادن اين کار را ندارند. صاحبان واحدهاي تولیدی و مراکز تجاری نیز براي تأسیس اين گونه واحدها و گسترش دادن فعالیت هاي خود به منابع مالی نیازمندند. در قدیم، اشخاص پس اندازها یا مال به دست آمده از ارث را وارد سرمايه گذاری می کردند و یا از افراد داراي اعتبار یا بانک ها قرض می گرفتند. رفته رفته در روند تکامل تأمین مالی، شیوه م

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 1 اقتصاد پايه دهم انسانی رشد، توسعه و پیشرفت (بخش 3 توسعه اقتصادی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 29 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:چگونه می توان نرخ رشد یا توسعه یافتگی هر کشور رااندازه گرفت؟ مقدمه تحولات چند قرن اخیر و انقلاب صنعتی و فناوری به همراه تلاش و کوشش و برنامه ریزی هاي صحیح برخی از کشورها، بی کفايتی و کم کاری سیاستمداران و سردمداران برخی دیگر به علاوه غارت ثروت هاي ملت هاي آسیايی و آفریقايی توسط قدرت هاي بزرگ، موجب شد طی دو قرن گذشته، کشورها به دو گروه پیشرفته و عقب مانده (جهان سوم) تقسیم شوند. امروزه براساس تقسیم بندی کشورهاي غربی و تعریف آنها از توسعه، کشورها به چهارگروه توسعه یافته، درحال توسعه، کمتر توسعه یافته و توسعه نیافته تقسیم می شوند. اين تقسیم

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پايه دهم انسانی فقر و توزیع درآمد (بخش 3 توسعه اقتصادی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 19 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت:آیا راه حلی براي از بین بردن فقر وجود دارد؟ مقدمه یکی از اهداف اصلی برنامه ریزی هاي اقتصادی در هر کشوری، دستیابی به عدالت، کاهش انواع نابرابری مثل نابرابری در برخورداری از امکانات (آب سالم، بهداشت، آموزش، امنیت، مسکن و …)، کاهش فاصله درآمدی، کاهش فقر و تأمین حداقل رفاه اجتماعی براي عموم مردم است. ((رفاه اجتماعی)) اصطلاحی است که در پی تأمین حداقل نیازهاي اساسی آحاد جمعیت کشور، برخورداری از سلامت در جسم و روح افراد جامعه، کاهش نا به هنجاری هاي اجتماعی، ارتقاي توانمندی ها، مسئولیت پذیری افراد جامعه در برابر یكدیگر، رضايتمندی و شادکامی

ادامه مطلب  
پاورپوینت فصل 2 اقتصاد پايه دهم انسانی بودجه و امور مالی دولت (بخش 4 مدیریت کلان اقتصادی)


        نوع فايل: power pointفرمت فايل: ppt and pptxقابل ویرايش 61 اسلايد قسمتی از متن پاورپوینت: چرا دولت ها به تنظیم بودجه اقدام می کنند؟ دولت ها براي مدیریت کلان کشور، علاوه بر سیاست هاي پولی، از ابزارها و سیاست هاي مالی استفاده می کنند. در بخش مالی، دولت ها درآمدهايی را از منابع گوناگون کسب می کنند که میزان آن در حالت هاي مختلف، متفاوت است. در مقابل براي اداره جامعه، مخارجی نیز دارند که میزان اين مخارج هم در وضعیت هاي مختلف متفاوت است. بدین ترتیب دولت ها با کسب درآمدها و مخارج خود، امور مالی کل کشور را مدیریت می کنند. تعریف بودجه دولت ها براي تحقق اهداف و مأموریت هاي خود سه نوع برنامه دارند؛ برنامه هاي کوتاه مدت،

ادامه مطلب  
تحقیق درباره اقتصاد سیاسی


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فايل دانلودی:اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههاي اجتماعی است. اين رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههاي سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههاي اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، بايد آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE

ادامه مطلب  
تحقیق درباره اقتصاد سیاسی


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:11  قسمتی از متن فايل دانلودی:اقتصاد سیاسی عبارتست از علم قوانین تولید و توزیع نعمات مادی در مراحل مختلف تکامل جامعه انسانی. به تدریج با رشد جامعه و مناسبات اجتماعی و اقتصادی اهمیت علم اقتصاد نیز بیشتر شد. اقتصاد سیاسی یک روش مطالعه علمی درباره پدیدههاي اجتماعی است. اين رهیافت بر وجود ارتباط میان مولفههاي سیاسی و اقتصادی در شکل دادن به پدیدههاي اجتماعی مبتنی است. به همین دلیل اگرچه اغلب زیرمجموعه علم اقتصاد دانسته می‌شود، بايد آن را چیزی فراتر از علم اقتصاد محض دانست. اقتصاد سیاسی Political Economy یا به شکل اختصاری PE

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده: ماهیت تولید اقتصادی و اصول و ابزارهاي تولید اقتصادی


تعداد اسلايد : 45 اسلايدماهیت تولید اقتصادی و اصول و ابزارهاي تولید اقتصادی نظری برمبانی اقتصاد از آن نظر که اعتدال در هزینه عمرانی یکی از مصادیق میانه‌روی بوده، کلمه «اقتصاد» درباره‌ آن بسیار به کار برده می‌شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از «اقتصاد» غالباً همین معنی مقصود بوده است. به هر حال براي «اقتصاد» که اقتصاددانان از آن بحث می‌کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است:ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت طرح.آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.آلفرد مارشال : اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌اي .استوارت میل : اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع. اقتصاد بر دو نوع است: .1 اقتصا

ادامه مطلب  
تحقیق درباره برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی


↓↓ لینک دانلود و خرید پايین توضیحات ↓↓فرمت فايل: word  (قابل ویرايش و آماده پرینت)تعداد صفحات:18  قسمتی از متن فايل دانلودی:برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامیچكیده: با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌اي هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوايل قرن بیست بر اين مسئله تأكید داشته و تلاش‌هايی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در اين مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی براي تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. اين مقاله با توجه به دیدگا

ادامه مطلب  
خرید و دانلود تحقیق: بررسی راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادی و منابع رشد اقتصادی


فرمت ورد و قابل ویرايشتعداد صفحات : 65 صفحهبررسی راهبردهاي مختلف توسعه اقتصادی و منابع رشد اقتصادینظری برمبانی اقتصاداز آن نظر که اعتدال در هزینه عمرانی یکی از مصادیق میانه‌روی بوده، کلمه «اقتصاد» درباره‌ آن بسیار به کار برده می‌شده است تا آنجا که در به کارگیری عرفی از «اقتصاد» غالباً همین معنی مقصود بوده است. به هر حال براي «اقتصاد» که اقتصاددانان از آن بحث می‌کنند تعاریف مختلفی ارائه شده است:ارسطو: علم اقتصاد یعنی مدیریت طرح.آدام اسمیت: اقتصاد، علم بررسی ماهیت و علل ثروت ملل است.استوارت میل : اقتصاد، عبارت است از بررسی ماهیت ثروت از طریق قوانین تولید و توزیع.آلفرد مارشال : اقتصاد، عبارت است از مطالعه بشر در زندگی شغلی و حرفه‌اي .اقت

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اقتصاد رفتاری در 32 اسلايد


        اقتصاد رفتاری (به انگلیسی: Behavioral economics) و فاينانس رفتاری رشته‌اي است که با روش علمی در فضاي روان‌شناسی شناختی، فاکتورهاي مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد. از آنجا که واحد تحلیل در اين دو علم، فرد و رفتار او می‌باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان‌شناسی می‌تواند براي نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد در طی سال‌هاي اخیر محققانی هم چون دانیل کانمن (دانیل کاهنمن)، آموس تورسکی (Amos Tversky)، ریچارد تِیلِر (Richard THALER) و اخیراً نیز کالین کامرر (Colin Camerer) و جرج لاونشتاين (George Loewenstein)،

ادامه مطلب  
پاورپوینت کامل و جامع با عنوان بررسی اقتصاد رفتاری در 32 اسلايد


        اقتصاد رفتاری (به انگلیسی: Behavioral economics) و فاينانس رفتاری رشته‌اي است که با روش علمی در فضاي روان‌شناسی شناختی، فاکتورهاي مربوط به احساسات و اجتماع را در تحلیل و فهم بازارها و عوامل اقتصادی به کار می‌گیرد. از آنجا که واحد تحلیل در اين دو علم، فرد و رفتار او می‌باشد تعامل بین علم اقتصاد و روان‌شناسی می‌تواند براي نظریه‌پردازی اقتصادی مورد استفاده اقتصاددانان قرار گیرد در طی سال‌هاي اخیر محققانی هم چون دانیل کانمن (دانیل کاهنمن)، آموس تورسکی (Amos Tversky)، ریچارد تِیلِر (Richard THALER) و اخیراً نیز کالین کامرر (Colin Camerer) و جرج لاونشتاين (George Loewenstein)،

ادامه مطلب  
پاورپوینت تقاضا و عرضه و تولید در علم اقتصاد،pptx،در 64 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد تقاضا و عرضه و تولید در علم اقتصاد در64 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  تقاضا و عرضه و تولید در علم اقتصاد،روش و ابزار تحلیل اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد خرد و کلان،قیمت و محصول در علم اقتصاد،قیمت و تولید، قیمت و تولید انحصاری در علم اقتصاد، بنگاه و تولید، کشش و هزینه در علم اقتصاد،بازار و تعادل در بازار در علم اقتصاد،تقاضا و عرضه در علم اقتصاد،سیستم هاي اقتصادی درعلم اقتصاد،تعاریف علم اقتصاد و کاربرد آن,تعاریف علم اقتصاد,اقتصاد,اقتصاد خرد, اقتصاد کلان،منحنی عرضه ، تقاضا در بازار ستاده  و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه اعتقاد برخی از علماي اقتصاد علم اقتصاد دان

ادامه مطلب  
پاورپوینت روش و ابزار تحلیل اقتصادی در علم اقتصاد،pptx،در 52 اسلايد


پاورپوینت روش و ابزار تحلیل اقتصادی در علم اقتصاد،pptx،در 52 اسلايداين پاورپوینت در مورد روش و ابزار تحلیل اقتصادی در علم اقتصاد در 52 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  روش و ابزار تحلیل اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد خرد و کلان،قیمت و محصول در علم اقتصاد،قیمت و تولید، قیمت و تولید انحصاری در علم اقتصاد، بنگاه و تولید، کشش و هزینه در علم اقتصاد،بازار و تعادل در بازار در علم اقتصاد،تقاضا و عرضه در علم اقتصاد،سیستم هاي اقتصادی درعلم اقتصاد،تعاریف علم اقتصاد و کاربرد آن,تعاریف علم اقتصاد,اقتصاد,اقتصاد خرد, اقتصاد کلان،منحنی عرضه ، تقاضا در بازار ستاده  و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه

ادامه مطلب  
پاورپوینت اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی در علم اقتصاد،pptx،در 55 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی در علم اقتصاد در 55 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی در علم اقتصاد،مقدمه اي بر پول و بانك در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و آشنايی با تقاضاي كل و اجزاء آن در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و اندازه گیری درآمد و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه اعتقاد برخی از علماي اقتصاد علم اقتصاد دانش حس عام است.زمینه هاي تفكر اقتصاددانان عبارتست از:1- كمیابی: هرچیزی را به هر اندازه كه می خواهیم نداریم.2- انتخاب: به علت محدودیت امكانات و نامحدود بودن نیازها مجبوریم دست به انتخاب بزنیم.&nb

ادامه مطلب  
پاورپوینت اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی در علم اقتصاد،pptx،در 55 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی در علم اقتصاد در 55 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  اقتصاد كلان و توسعه اقتصادی در علم اقتصاد،مقدمه اي بر پول و بانك در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و آشنايی با تقاضاي كل و اجزاء آن در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و اندازه گیری درآمد و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه اعتقاد برخی از علماي اقتصاد علم اقتصاد دانش حس عام است.زمینه هاي تفكر اقتصاددانان عبارتست از:1- كمیابی: هرچیزی را به هر اندازه كه می خواهیم نداریم.2- انتخاب: به علت محدودیت امكانات و نامحدود بودن نیازها مجبوریم دست به انتخاب بزنیم.&nb

ادامه مطلب  
پاورپوینت فوق العاده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی - 70 اسلايد


پاورپوینت فوق العاده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادیپاورپوینت فوق العاده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادیhttp://tamaddonsell.sellfile.ir/ اين فايل تايید کیفی شده، نیاز شما را کاملا رفع می کند و در زیر قسمتهايی از متن آن را مشاهده می کنید:پاورپوینت فوق العاده اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی - 70 اسلايد طی سال هاي اخیر رهبر فرزانه و دوراندیش انقلاب اسلامی با آگاهی كامل از تمركز دشمن بر مقوله اقتصادی و حتی طراحی سناریوی جنگ اقتصادی علیه ملت و كشور ايران، تلاش كردند تا برنامه ها و الگوهاي مناسب جهت مقابله با اين فشارها ارائه دهند و سازوكارهاي آن را تبیین كنند. از همین رو،سال هاي اخیر را به عناوینی همچون: «حركت به سمت اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف و كار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»

ادامه مطلب  
تحقیق اقتصاد کلان و بررسی گردشگری آن


دانـلـود تـحقیـق بـا عـنـوان، اقتصاد کلان  و بررسی گردشگری آنبخشی از متـنِ ايـن تـحقیـق :اقتصاد اقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهاي نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می‌‌پردازد. پرسش بنیادین براي دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضايت و مطلوبیت انسانهاست. اين دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می‌‌باشد. امروزه اين علم با استفاده از مدلهاي ریاضی از ساير علوم انسانی فاصله گرفته است. براي نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.اقتصاد خرداقتصاد خرد به برر

ادامه مطلب  
دانلود مقاله اقتصاد کلان


لینک دانلود و خرید پايین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فايل :  word (..doc) ( قابل ویرايش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 22 صفحه
 قسمتی از متن word (..doc) : 
 
2
اقتصاد کلان
‏مقدمه
‏از سالیان بسیار دور، با افزايش سطح دانش و فهم بشر، كیفیت و وضعیت زندگی او همواره در حال بهبود و ارتقاء بوده است. بعد از انقلاب فرهنگی- اجتماعی اروپا (رنسانس) و انقلاب صنعتی، موج پیشرفت‌هاي شتابان كشورهاي غربی آغاز شد. تنها كشور آسیايی كه تا حدی با جریان رشد قرن‌هاي ‏19‏ و اوايل قرن ‏20‏ میلادی غرب همراه شد كشور ژاپن بود. پس از رنسانس كه انقلابی فكری در اروپا رخ داد، توان فراوان اين ملل، شكوفا و متجلی شد، اما متأسفانه در همین دوران، كشورهاي شرقی روند روبه رشدی را تجربه نكرده و گاهی نیز سیری نزولی را طی كردند. البته گاهی نیز حركت‌هاي مق

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع و کامل درباره اقتصاد خرد (رشته مدیریت)


    لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 258 اسلايدقسمتی از متن .ppt :اقتصاد خرد (رشته مدیریت)طرح درس در اين درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهاي مرتبط استفاده شايسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد. اهداف درسآشنايی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهاي مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، ر

ادامه مطلب  
پاورپوینت جامع و کامل درباره اقتصاد خرد (رشته مدیریت)


    لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 258 اسلايدقسمتی از متن .ppt :اقتصاد خرد (رشته مدیریت)طرح درس در اين درس، ضمن تبیین کلیه فصول کتاب مورد نظر، توضیحات لازم در خصوص هر مطلب ارائه شده است. بمنظور اثر بخشی بیشتر در تفهیم مطالب، از نمودارها و فرمولهاي مرتبط استفاده شايسته به عمل آمده است. بعضا از ارائه برخی مطالب که در متن کتاب حاضر موجود نیست ولی در یادگیری مباحث موثر و کارساز میباشد، دریغ نشده است. ترتیب مطالب و مباحث ارائه شده دقیقا منطبق بر منبع درس میباشد. اهداف درسآشنايی با مهمترین مفاهیم اقتصادی نظیر هزینه فرصت، کمیابی، منحنی امکانات تولید، نظامهاي مختلف اقتصادی، عرضه، تقاضا، تولید، ر

ادامه مطلب  
پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی


دانلود پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی، در قالب ppt و در 283 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: فصل اول: مقدمه تعریف قتصادمتغیرها در اقتصاد كلانروابط بین متغیرهاي كلانالگوهاي اقتصاد كلان:تحول تاریخی اقتصاد كلانكارل ماركس (1883-1818)جان هابسون (1884)موضوعات نظریه‌هاي كلان اقتصادی قدیمیجان مینارد كینز (اقتصاددانان بزرگ انگلیسی) فصل دوم: حساب‌هاي درآمد و تولید ملی تولید ناخالص ملی  (Gross National Product)نكات و مشكلات GNPاجزاي تشكیل‌دهنده  GNPدرآمد ملیدرآمد فردیدرآمد قابل تصرف فردیGNP  حقیقیشاخص قیمت ویژگی هاي شاخص قیمت روش‌هاي محاسبه تولید ملیارزش افزودهسه روش محاسبه تولید ملی فصل سوم: اقتصاد کلان کلاسیک تعادل اقتصاد كلانتعیین قیمت و م

ادامه مطلب  
پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی


دانلود پاورپوینت کتاب اصول اقتصاد ۲ (اقتصاد کلان) تألیف دکتر مهدی تقوی، در قالب ppt و در 283 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: فصل اول: مقدمه تعریف قتصادمتغیرها در اقتصاد كلانروابط بین متغیرهاي كلانالگوهاي اقتصاد كلان:تحول تاریخی اقتصاد كلانكارل ماركس (1883-1818)جان هابسون (1884)موضوعات نظریه‌هاي كلان اقتصادی قدیمیجان مینارد كینز (اقتصاددانان بزرگ انگلیسی) فصل دوم: حساب‌هاي درآمد و تولید ملی تولید ناخالص ملی  (Gross National Product)نكات و مشكلات GNPاجزاي تشكیل‌دهنده  GNPدرآمد ملیدرآمد فردیدرآمد قابل تصرف فردیGNP  حقیقیشاخص قیمت ویژگی هاي شاخص قیمت روش‌هاي محاسبه تولید ملیارزش افزودهسه روش محاسبه تولید ملی فصل سوم: اقتصاد کلان کلاسیک تعادل اقتصاد كلانتعیین قیمت و م

ادامه مطلب  
پاورپوینت اقتصاد كلان و آشنايی با تقاضاي كل و اجزاء آن در علم اقتصاد،pptx،در 98 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد اقتصاد كلان و آشنايی با تقاضاي كل و اجزاء آن در علم اقتصاد در 98اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  اقتصاد كلان و آشنايی با تقاضاي كل و اجزاء آن در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و اندازه گیری درآمد و ستاده ملی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان،تامین مالی كوتاه مدت در مدیریت مالی، و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه اعتقاد برخی از علماي اقتصاد علم اقتصاد دانش حس عام است.زمینه هاي تفكر اقتصاددانان عبارتست از:1- كمیابی: هرچیزی را به هر اندازه كه می خواهیم نداریم.2- انتخاب: به علت محدودیت امكانات و نامحدود بودن نیازها مج

ادامه مطلب  
پاورپوینت اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد،pptx،در 78 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد در 50 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و اندازه گیری درآمد و ستاده ملی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان،تامین مالی كوتاه مدت در مدیریت مالی،مدیریت فايل،مدیریت،مدیریت مالی، تامین مالی كوتاه مدت، تولید و تئوری هزینه تولید در علم اقتصاد،تقاضا و عرضه و تولید در علم اقتصاد و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه اعتقاد برخی از علماي اقتصاد علم اقتصاد دانش حس عام است.زمینه هاي تفكر اقتصاددانان عبارتست از:1- كمیابی: هرچیزی را به هر اندازه كه می خواهیم نداریم.2- انتخاب:

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع اقتصاد دانش بنیان


دانلود پاورپوینت با موضوع اقتصاد دانش بنیان، در قالب ppt و در 30 اسلايد، قابل ویرايش، شامل: مقدمهنقش دانش در اقتصادتعریف اقتصاد دانشتغییر اقتصاد سنتی و تبدیل آن به اقتصاد دانشویژگی هاي اقتصاد دانش زیر بناها و االزامات اقتصاد دانشنقشه هاي اقتصاد دانش و رتبه بندی کشورهاي مختلف ده كشور برتر در اقتصاد دانشیجايگاه كشورها از نظر برخورداری از  اقتصاد دانشی  قسمتی از متن:توجه به دانش به عنوان یک عامل مهم در اقتصاد به سالهاي قبل از دهه 1990 بر می گردد. به عنوان مثال می توان به آثار اشخاص ذیل اشاره کرد:جان استوارت میل (1848)، بررسی ارتباط بین تحقیق و رشد ثروت (هوشمندی و آذری، 1385).آلفرد مارشال (1890)، تاکید بر نقش دانش به عنوان قوی ترین موتور تولید (کاشانی، 1389).جوزف شومپیتر (1934)، تاکید بر نقش دانش در ابداع، نوآوری و پو

ادامه مطلب  
علم اقتصاد و تأثیر ورزش در شکوفايی آن


علم اقتصاد شاخه اي از علوم اجتماعی است که به تحلیل فرآیند تولید، توزیع کالا و مصرف کالاها و خدمات می پردازد، در رشد و پیشرفت شاخص اقتصادی کشور و خانواده معیارهاي زیادی تأثیرگذار هستند، هم عوامل فردی و هم عوامل اجتماعی ...پاورپوینت 25 اسلايدی "علم اقتصاد و تأثیر ورزش در شکوفايی آن" به زبانی ساده و گویا به بحث و مطالعه حول عناوین زیر می پردازد:- مقدمه از علم اقتصاد و جايگاه ورزش- تقسیم بندی ساده اقتصاد- رابطه اقتصاد خرد با کلان- مقاومت اقتصادی و اقتصاد مقاومتی- نتیجه اقتصاد مقاومتی- تعریف و ویژگی هاي اقتصاد مقاومتی- نتیجه رویکرد اقتصاد مقاومتی- نقش ورزش در تربیت نیروی انسانی - آمار بی تحرکی در ايران و جهان- ورزش، بیماری ها و اقتصاد- ورزش، بهره وری نیروی کار و اقتصاد- رویدادهاي ورزشی، اقتصاد و زیرساخت ها- ورزش همگانی و زیرساخ

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; پاورپوینت پی ال سی


مطالب اسلايدهاي ابتدايی اين پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 95 اسلايد1 PLC Programmable Logic Controller 2 مدار هاي فرمانمدارهاي منطقی PLC 3 مدار هاي فرمان 4 مدار هاي منطقی سیستم هاي اعدادتبدیل مبناهاي مختلف به یكدیگرعملیات ریاضیاّشنايی با گیت ها مختلف منطقیمنطق گیت هامختلفاّشنايی با اّی سی هاي معروفمدارهاي منطقی تركیبیمدارهاي منطقی ترتیبیطراحی مدارهاي كنترل دیجیتال 5 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا دسیمالسیستم دو دویی یا باينری سیستم مبناي هشت یا اكتال سیستم مبناي شانزده یا هگزادسیمال 6 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا Decimal 5 9 3 3*1 = 3 9*10=90 5*100=500 8 سیستم هاي اعداد سیستم دودویی یا باينری Binary 0 1 9 سیستم هاي اعداد سیس

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; پاورپوینت پی ال سی


مطالب اسلايدهاي ابتدايی اين پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 95 اسلايد1 PLC Programmable Logic Controller 2 مدار هاي فرمانمدارهاي منطقی PLC 3 مدار هاي فرمان 4 مدار هاي منطقی سیستم هاي اعدادتبدیل مبناهاي مختلف به یكدیگرعملیات ریاضیاّشنايی با گیت ها مختلف منطقیمنطق گیت هامختلفاّشنايی با اّی سی هاي معروفمدارهاي منطقی تركیبیمدارهاي منطقی ترتیبیطراحی مدارهاي كنترل دیجیتال 5 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا دسیمالسیستم دو دویی یا باينری سیستم مبناي هشت یا اكتال سیستم مبناي شانزده یا هگزادسیمال 6 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا Decimal 5 9 3 3*1 = 3 9*10=90 5*100=500 8 سیستم هاي اعداد سیستم دودویی یا باينری Binary 0 1 9 سیستم هاي اعداد سیس

ادامه مطلب  
پاورپوینت آماده; پاورپوینت پی ال سی


مطالب اسلايدهاي ابتدايی اين پاورپوینت به شرح زیر است تعداد اسلايد : 95 اسلايد1 PLC Programmable Logic Controller 2 مدار هاي فرمانمدارهاي منطقی PLC 3 مدار هاي فرمان 4 مدار هاي منطقی سیستم هاي اعدادتبدیل مبناهاي مختلف به یكدیگرعملیات ریاضیاّشنايی با گیت ها مختلف منطقیمنطق گیت هامختلفاّشنايی با اّی سی هاي معروفمدارهاي منطقی تركیبیمدارهاي منطقی ترتیبیطراحی مدارهاي كنترل دیجیتال 5 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا دسیمالسیستم دو دویی یا باينری سیستم مبناي هشت یا اكتال سیستم مبناي شانزده یا هگزادسیمال 6 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا Decimal 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 سیستم هاي اعداد سیستم دهدهی یا اعشاری یا Decimal 5 9 3 3*1 = 3 9*10=90 5*100=500 8 سیستم هاي اعداد سیستم دودویی یا باينری Binary 0 1 9 سیستم هاي اعداد سیس

ادامه مطلب  
پاورپوینت اقتصاد خرد و کلان،pptx،در 570 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد اقتصاد خرد و کلان در 570 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل:  اقتصاد خرد و کلان،قیمت و محصول در علم اقتصاد،قیمت و تولید، قیمت و تولید انحصاری در علم اقتصاد، بنگاه و تولید، کشش و هزینه در علم اقتصاد،بازار و تعادل در بازار در علم اقتصاد،تقاضا و عرضه در علم اقتصاد،سیستم هاي اقتصادی درعلم اقتصاد،تعاریف علم اقتصاد و کاربرد آن,تعاریف علم اقتصاد,اقتصاد,اقتصاد خرد, اقتصاد کلان،منحنی عرضه ، تقاضا در بازار ستاده   و...ومنابع می باشد•علم اقتصاد شاخه‌اي از علوم اجتماعی است که به تحلیل تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات می‌پردازد.

ادامه مطلب  
تحقیق علم اقتصاد


دانـلـود تـحقیـق رشته حسابداری بـا عـنـوان، علم اقتصاد بخشی از متـنِ ايـن تـحقیـق :اقــتــصـاداقتصاد دانشی است که با توجه به کمبود کالا و ابزار تولید و نیازهاي نامحدود بشری به تخصیص بهینه کالاها و تولیدات می پردازد. پرسش بنیادین براي دانش اقتصاد مسئله حداکثر شدن رضايت و مطلوبیت انسانهاست. اين دانش به دو بخش اصلی اقتصاد خرد و کلان تقسیم می‌شود.آدام اسمیت پدر علم اقتصاد می باشد. امروزه اين علم با استفاده از مدلهاي ریاضی از ساير علوم انسانی فاصله گرفته است. براي نمونه نظریه بازی‌ها که با استفاده از توپولوژی در حال گسترش است. در زمینه اقتصاد کلان نیز معادلات دیفرانسیل و بهینه سازی توابع مطلوبیت انتگرال با محدودیت معادلات دیفرانسیل معروف به معادلات هامیلتونی رواج دارد.اقتصاد خرد به بررسی رفتار اقتصادی انسانها و بنگاههاي اقتصادی می پردازد

ادامه مطلب  
پاورپوینت با موضوع اقتصاد بهداشت (ECONOMIC HEALTH)


    لینک دانلود و خرید پايین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فايل : .ppt ( قابل ویرايش و آماده پرینت )تعداد اسلايد : 74 اسلايدقسمتی از متن .ppt :اقتصاد بهداشت ECONOMIC HEALTHطرح درس پودمانهاي آموزشی بهبود مدیریت اهداف رفتاری: پس از گذرانیدن اين دوره فراگیر قادر خواهد بود :اقتصاد بهداشت را تعریف کرده و مفاهیم و اصول آنرا بیان نمايد منابع و چگونگی تامین مالی مراقبتهاي بهداشتی را بیان نمايدنحوه محاسبه منابع و چگونگی تعیین اولویتها را را در بخش بهداشت توضیح دهد جايگاه بخش عمومی و خصوصی را در تدارک خدمات بهداشتی تشریح نمايد نحوه اندازه گیری و ارتقاء کارايی در بخش بهداشت را تجزیه و تحلیل نمايدتعاریفاقتصاد:1- از نظر کینز : مطالعه روشها و طرق رسیدن به اشتغال

ادامه مطلب  
پاورپوینت مقدمه اي بر پول و بانك در علم اقتصاد،pptx،در 54 اسلايد


اين پاورپوینت در مورد مقدمه اي بر پول و بانك در علم اقتصاد در 54 اسلايد کامل با افکت مناسب و شامل: مقدمه اي بر پول و بانك در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و آشنايی با تقاضاي كل و اجزاء آن در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و مشكلات كلان اقتصادی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و اندازه گیری درآمد و ستاده ملی در علم اقتصاد،اقتصاد كلان و...ومنابع می باشدعلت پیدايش علم اقتصاد عبارتست از: 1- محدود بودن امكانات و منابع در دسترس بشر 2- نا محدود بودن نیازها و خواسته هاي بشربه اعتقاد برخی از علماي اقتصاد علم اقتصاد دانش حس عام است.زمینه هاي تفكر اقتصاددانان عبارتست از:1- كمیابی: هرچیزی را به هر اندازه كه می خواهیم نداریم.2- انتخاب: به علت محدودیت امكانات و نامحدود بودن نیازها مجبوریم دست به انتخاب بزنیم.  3- هزینه فر

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1