دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی

خریدار گرامی شما میتوانید فایل (دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی) را ویرایش کنید.

18 صفحه ورد

دی اکسید کربن محلول ، PH ، قلیائیت ، سختی - word (..doc) - دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول , PH , قلیایت , سختی ,دی اکسید کربن محلول , PH , قلیایت , سختی,دانلود دانلود مقاله دی اکسید کربن محلول , PH , قلیایت , سختی ,دی,اکسید,کربن,محلول,,PH,,قلیایت,,سختی

قسمتی از متن :

 

 

1

‏دی اکسید کربن محلول ، PH‏ ، قلیائیت ، سختی

‏اگر چه Co2 ‏ بسیار محلول در آب می باشد در اتمسفر جزء کوچکی بحساب می آید . کمتر از 1% دی اکسید کربن در آب به شکل اسید کربنیک می باشد و این اجزاء به سختی از هم تفکیک می شوند .

H2o + co2 = H2co3 H2co3 = (H+) + (Co3 - - )

‏در آب خالص در دمای c‏25 غلظت کل دی اکسید کربن حدود mgil‏ 48% می باشد . در غلظتهای بالای co2‏ ، PH ‏ کاهش می یابد . در غلظت دی اکسید کربنی معادل mgil‏ 30 ، ph‏ حدود 8/4 می باشد . دی اکسید کربن نباید سبب کاهش PH‏ به زیر 5/4 شود .

PH‏ استخرهای پرورش ماهی بدلیل فتوسنتز و تنفس در طی روز متغیر است . از آنجا که بعد از غروب خورشید فتوسنتز متوقف می شود و نیز اینکه همه گیاهان و جانوران موجود در استخر پرورش ماهی مصرف کننده اکسیژن هستند لذا مقدار اکسیژن محلول در آب کاهش می یابد . در استخرهایی که تراکم ماهی زیاد است ممکن است مقدار co2 ‏ حاصل از تنفس افزایش یابد . این co2 ‏ با آب ترکیب شده و اسیدکربنیک بوجود می آید و در نتیجه PH‏ کم می شود‏ ( 3 )‏ .

‏اثر PH‏ روی استخر ماهیان

‏نقاط مرگ آور اسید و باز برای ماهیان در حدود PH‏ ‏4 و 11 می باشد . هر چند ، اگر آب‏ها بیشتر از 5/6 اسیدی شوند و یا قلیایت آنها بیشتر از 5/9 _ 9 شود و این برای مدتهای طولانی صورت گیرد تولید مثل و رشد متوقف خواهد شد . ( 1973 , ‏ swingle , 1961 , mount ‏ )

‏مشکلات ناشی از PH‏ دراستخرهای ماهیان غیرمعمول نیستند . در نواحی که معدن وجود دارد تراوشهای ناشی از معدن که اسیدی هستند باعث اسیدی شدن جویبارها و دریاچه ها می شود . اسیدی شدن طولانی مدت دریاچه ها و جویبارها باعث ایجاد بارانهای اسیدی خواهد شد که اثرات خطرناکی روی جمعیت ماهیان در نواحی اروپا و امریکای شمالی داشته است ( 1975 و همکاران , ‏ Beamish‏ )‏ ( 6 )‏ .

2

‏یکی از عوامل عمده و مهم تغییر PH‏ در استخرها ، وجود یا عدم وجود ترکیبات کلسیم در آب آنها می باشد . کربنات کلسیم یکی از فراوانترین مواد معدنی طبیعی است که بصورت نسبتاً خالص و یا بصورت ذراتی در سنگها و خاک وجود دارد . این ماده در آب خالص نسبتاً غیر محلول است و تنها ب‏ه‏ میزان 13 قسمت در میلیون در آب حل می شود . آبیکه از کربنات کلسیم اشباع شده است دارای PH‏ حدود 3/9 است‏ ( 3 )‏ .

‏کربناتها و بیکربناتها می توانند با اسید ها و نیز بازها واکنش نشان داده و منجر به تغییر PH‏ گردند . زی شناوران گیاهی با تثبیت PH‏ در قلیائیت 5/6 یا بیشتر توان تولید خود را بدلیل افزایش دسترسی به مواد معدنی ( مقدار فسفات محلول ) بهبود می دهند . قلیائیت به مقدار لیتر / میلی گرم 20 یا بیشتر co2‏ را به دام می اندازد و به این ترتیب مقادیر co2 ‏ موجود برای فتوسنتز را افزایش می دهد‏ ( 7 ) ‏ .

‏* تغییر در سیستم کربنات بر اساس دما و PH‏ و شوری 34.325 % ‏ . ( 7 ) .

‏درصد اجراء به صورت مولار

‏آب شور

Co3- -

Hco3 -

H2 co3

Temp . C

PH

‏2.1

‏94.0

‏3.9

‏8

‏7.5

‏6.6

‏92.2

‏1.2

‏8

‏8

‏3.2

‏93.9

‏2.9

‏24

‏7.5

‏8.4

‏90.7

‏0.9

‏24

‏8

‏آب شیرین

‏0.0

‏91.2

‏8.8

‏8

‏7.5

‏0.3

‏96.7

‏3.0

‏8

‏8

‏0.2

‏92.9

‏6.9

‏24

‏7.5

‏0.4

‏97.3

‏2.3

‏24

‏8

‏بدلیل استفاده زی شناوران گیاهی از Co2‏ در فتوسنتز ، PH‏ آب استخر افزایش می یابد . زیرا اسید کربنیک از بین می رود . هم چنین ، زی شناوران گیاهی و سایر گیاهان می توانند جهت تشکیل Co2‏ برای فتوسنتز ، بیکربناتها را جذب کنند که در نتیجه کربناتها آزاد می شود . آزاد سازی کربنات از بیکربناتها توسط اعمال حیاتی گیاهان می توانند PH‏ را شدیداً افزایش داده و نیز از طریق شکوفائی زی شناوران در طول دوره فتوسنتز ، موجب افزایش بارز PH‏ می گردد . ( ‏بی‏ش از 9 )

‏این افزایش PH‏ می تواند در آبی با قلیائیت کم ( 20 تا 50 لیتر/میلی گرم ) و یا قلیائیت متوسط به بالا ( 75 تا200 میلی / لیتر ) که سختی آن از لیتر/ میلی گرم 25 کمتر است روی دهد‏ ( 2 )‏ .

 

 


 

تصاویری از چند صفحه نخست فایل :

 

توجه فرمایید بدلیل تهیهی تصویر با نرم افزار های انگلیسی متن نمایش داده شده در تصاویر ممکن است دارای اشکالاتی باشد که در فایل اصلی این چنین نیست


خرید آنلاین