پاورپوینت پزشکی و بهداشت ( تحقیق در مورد اهمیت بهداشت فردی )(۴۳ص قابل ویرایش)(ناهید فرخی)

پاورپوینت پزشکی و بهداشت ( تحقیق در مورد اهمیت بهداشت فردی )(۴۳ص قابل ویرایش)(ناهید فرخی)


پاورپوینت پزشکی و بهداشت ( تحقیق در مورد اهمیت بهداشت فردی )(۴۳ص قابل ویرایش)(ناهید فرخی)

پاورپوینت پزشکی و بهداشت ( تحقیق در مورد اهمیت بهداشت فردی )(۴۳ص قابل ویرایش)(ناهید فرخی)

شرايط نامناسب مدرسه مثل تهويه ونورغيركافي،ميزوصندلي نامتناسب
شرايط نامناسب موجود درخانه مانند جمعيت زياد،كم خوابي، تغذيه نامناسب
پوشيدن لباس هاي نامناسب وكفش هاي ناراحت وتنگ
مصرف نمك،چربي وشيريني زياد
مصرف غذاهاي چرب مانند تخم مرغ، خامه، سوسيس
استعمال دخانيات
فشار رواني مانند نگراني،ترس،اضطراب
سوء تغذيه
نداشتن تحرك درزندگي و ورزش نكردن
پرخوري وازدياد وزن
كيفوزيس:خميدگي غيرطبيعي وبيش ازاندازه ستون مهره اي به طرف عقب
لوردوزيس:خميدگي بيش از اندازه ستون مهره اي ناحيه كمربه طرف جلو
اسكوليوزيس:انحناي طرفي ستون مهره ها كه به علت يكسان نبودن كارعضلات دوطرف مهره هابه طور موقت ودايم بروز مي كند
هرگز از گوش پاك كن براي خشك وتميز كردن گوش ها استفاده نشود
هنگام خوابيدن در فضاي آزاد،حياط،باغ،و....پوشاندن گوش ها توصيه مي شود تا از ورود حشراتي مانند سوسك،مورچه،پشه به گوش جلوگيري شود
هنگام حركت وسيله نقليه بهتر است پنجره ها بسته باشند تا از ورود جريان شديد هوا به گوش جلوگيري شود
مبتلايان به بيماري گوش هنگام حمام رفتن بايد پنبه آغشته به وازلين در گوش بگذارند تا آب وارد گوش نشود


خرید آنلاین